کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

انتخابات مجمع عمومی صنایع نساجی قزوین

انتخابات مجمع عمومی صنایع نساجی قزوین

آبان ۱, ۱۳۹۹

...

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس  کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

    جلسه ای رفع ابهام در زمینه حل اختلاف مالیاتی با حضور آقای مهندس آهنگریان رئیس محترم کانون انجمن های صنفی کارفرمایان و آقای حاجی زاده رئیس محترم کارگروه هیات های حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیات و دارایی استان،در محل خانه حمل و نقل...

ثبت نام در همایش ها

ثبت نام در همایش ها

آبان ۱۱, ۱۳۹۴

              نام و نام خانوادگی کد ملی تلفن تلفن همراه نام انجمن مربوطه نام موسسه یا شرکت شماره فیش واریزی نام همایش سمینار دولت بخش خصوصی و اقتصاد ایران در دوران پساتحریم توضیحات اضافی این قسمت نباید خالی رها شود. ثبت نام لطفا صبر...