کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس  کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

    جلسه ای رفع ابهام در زمینه حل اختلاف مالیاتی با حضور آقای مهندس آهنگریان رئیس محترم کانون انجمن های صنفی کارفرمایان و آقای حاجی زاده رئیس محترم کارگروه هیات های حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیات و دارایی استان،در محل خانه حمل و نقل...

آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

  آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی...

آیین نامه ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت

    آیین نامه ایمنی جایگاههای عرضه سوخت   arze sukht 4...

تصویر نامه مدیر محترم اندیشکده مطالعات نرم ایران

حکمرانی...

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید

تامین اجتماعی

بخشنامه کلیه تشکل های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی

...