کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

نشست تقدیر از برگزیدگان جامعه کار و تولید کارگران و گروه های کار و واحد نمونه

...

هفته کار وکارگر بر تلاشگران عرصه کار و تولید مبارک باد

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان...

بخشنامه جلوگیری از اقدامات اجرایی علیه واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی

...

حمایت حقوقی از شرکتهای تولیدی، تجاری و صنعتی

...

جلسه هیات مدیره

  جلسه هیات مدیره و بازرسین کانون کارفرمایان به ریاست آقای آهنی ها (نائب رئیس کانون کارفرمایی) و با حضور مهیمانان ارجمند جلسه انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد خیاطی خانم طهرانچی و انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد مراقبت و زیبایی خانم شریفی در محل کانون کارفرمایان قزوین برگزار می...

گرامی داشت روز جهانی استاندارد

    به مناسبت گرامی داشت روز جهانی استاندارد ؛ باحضور خانم مهندس پیروزبخت ریاست سازمان ملی استاندارد کشور،دکترجمالی پوراستاندارقزوین،مهندس بخشنده ریاست اتاق قزوین ومهندس آهنگریان رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایان و مدیران استان تشکیل شد،سه پروانه استاندارد محصول گواهی شده در استان قزوین صادر...