کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

اعضای سومین دوره کانون

سومین دوره انتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمائی استان در تاریخ ۲۳ / ۳ / ۹۰ با حضور ۵۹ انجمن صنفی بخش صنعت ، معدن ، حرفه استان در محل سالن اجتماعات سازمان تعاون ،کار ورفاه اجتماعی قزوین برگزارگردید در این جلسه گزارش عملکرد کانون در دوره سه ساله گذشته توسط رئیس کانون آقای آهنگریان قرائت گردید که اهم مباحث به شرح ذیل ارائه گردید. الف) تشکیل کمیته داوری دادگستری البرز با حمایت ریاست محترم دادگستری جناب آقای انصاری و پشتیبانی دادستان محترم البرز جناب آقای ذوقی و ایجاد شرایط لازم جهت تشکیل کمیته فوق در سراسر استان ، نتیجه استقرار این کمیته عدم جلب مدیران صنایع توسط کلانتری ها و حل اختلاف بین کارفرمایان از طریق کمیته های مذکور. ب) شرکت مستمر در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری جهت حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال . ج) حضور فعال در کمسیون امنیت کارگری استان و شهرستانهای البرز ، قزوین . د) تصدی ریاست شورای مشارکت مردمی سلامت و عضویت در شورای سیاست گذاری سلامت. ه) راه اندازی هیئت های سازش در ادارات تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان و) معرفی اعضاء هیئت های تشخیص سراسر استان و نظارت بر عملکرد آنها ز) شرکت در کمیسیون بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور ح) حضور دو نماینده در هیئت مدیره کانون عالی کشوری ط) انتخاب آقای مجید آهنگریان از طرف کانون عالی کارفرمایان کشور در شورای عالی اشتغال ی)انتخاب آقای اصغر آهنی ها از طرف کانون عالی کارفرمایان کشور در شورای عالی تامین اجتماعی ک) حضور فعال اعضاء هیئت مدیره در کمیته سه جانبه گرایی استان در ادامه، گزارش بازرس قرائت گردید و پس از تصویب مجمع عمومی ،انتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی برگزار گردید که پس از تائید انتخابات توسط سازمان تعاون ،کار ورفاه اجتماعی منتخبین به ترتیب آراء به شرح ذیل اعلام گردید. اعضاء هیئت مدیره :       ۱- مجید آهنگریان انجمن صنفی کارفرمایی صنایع فلزی و ریخته گری       ۲- علی اصغر نصراللهی انجمن صنفی کارفرمایی لاستیک و پلاستیک       ۳- اصغر آهنی ها انجمن صنفی کارفرمایی خدمات پشتیبانی و فنی و مهندسی       ۴- سید مهدی خطیبی انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن       ۵- محمد امیر جباری انجمن صنفی کارفرمایی صنایع شیمیایی رنگ و رزین       ۶- سید محمد مهدی مدنی انجمن...