کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

اطلاعیه مهم –مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین

اطلاعیه مهم –مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین

آذر ۲۶, ۱۳۹۹

    قابل توجه اعضاء محترم انجمنهای صنفی کارفرمایان استان قزوین باسلام و خسته نباشید مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین امروز چهارشنبه ۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶ در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قزوین (روبروی دانشگاه پیام نور) طبقه دوم سالن اجتماعات برگزار می گردد. خوهشمند است راس ساعت و با رعایت پروتکل های بهداشتی حضور بهم رسانید. با سپاس فراوان کانون انجمن های صنفی کارفرمایان...

اعضای اولین دوره کانون

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان قزوین به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد تشکیل گردید. اولین دوره این کانون با حضور ۲۴ انجمن صنفی بخش صنعت ، معدن و حرفه در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۳ به ثبت رسیده و آغاز به کار نمود . اعضاء اصلی هیئت مدیره و بازرسین اولین دوره کانون کارفرمایی بشرح ذیل انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بازرسان -۱ آقای تاج الدین رجبی -۲ آقای اصغر آهنی ها -۳ آقای محمد امیر جباری (( نائب رئیس -۴ آقای علی محمد زمانی ((رئیس هیئت مدیره )) -۵ آقای مجید آهنگریان -۶ خانم خدیجه تهرانچی -۷ آقای علی اصغر نصراللهی (( دبیر کانون )) -۸ آقای محمد باقر فیاضی (( خزانه دار )) -۹ آقای علی حسن ظاهری -۱ آقای محمد تقی بابایی -۲ آقای سید محمد مهدی مدنی -۳ آقای داود...