کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

جلسه کانون کارفرمایان قزوین با رئیس  کارگروه بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی قزوین

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹

    جلسه ای رفع ابهام در زمینه حل اختلاف مالیاتی با حضور آقای مهندس آهنگریان رئیس محترم کانون انجمن های صنفی کارفرمایان و آقای حاجی زاده رئیس محترم کارگروه هیات های حل اختلاف مالیاتی اداره کل امور مالیات و دارایی استان،در محل خانه حمل و نقل...

اطلاع رسانی

...

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات کانون انجمنهای صنفی کارفرمائی استان قزوین ۱-  کمک به توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و افزایش نقش و سهم کارفرمایان در تولید ، اشتغال ، درآمد ملی و رفاه جامعه و کوشش در جهت بهبود حقوق صنفی اعضا ۲٫ اشاعه فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ صنعتی در جامعه به منظور پدید آوردن زمینه گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش  خصوصی و کوشش در جهت توسعه ظرفیت اقتصادی و انسانی کشور در این بخش . ۳٫ کوشش در جهت نهادینه کردن گفتگو های دو جانبه و سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و کوشش در جهت اعتلاء سطح این نوع مذاکرات ۴٫ همکاری با نهاد های مختلف در جهت ایجاد واحد ها  آموزشی به منظور افزایش دانش فنی و اجتماعی کارفرمایان ، مدیران و نیروی کار ۵٫ارتقاء سطح دانش و آگاهی اعضا از طریق ایجاد مراکز آموزشی و ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاری با این مراکز از طریق تنظیم ، تدوین و اجرای طرحها و پروژهای تحقیقاتی و مطالعاتی . ۶٫ اقدام در جهت استیفای حقوق صنفی اعضاء و توجه به خواسته های مشروع و قانونی آنها ۷٫ همکاری در فراهم نمودن زمینه گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه ۸٫ کمک به ایجاد نظام تصمیم گیری سیستمی برای پدید آوردن جامعه خردگرا تا تصمیمات جمعی جایگزین نظرات فردی شود . ۹٫ کمک به فراهم آوردن زمینه های توسعه و گسترش بخش خصوصی و سپردن امور تحت تصدی گری دولت به این بخش و کوشش در جهت حذف موانع گسترش فعالیت های بخش خصوصی و تقویت مشارکت مردم در تصدی امور اقتصادی و صنعتی جامعه ۱۰٫ اقدام در جهت تاسیس شرکت های تعاونی از هر نوع به منظور تامین نیازمند یهای اعضا . ۱۱٫ ارائه نظرات حقوقی ، فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره به وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و موسسات عمومی و خصوصی جهت حفظ حقوق اعضا ء ۱۲٫ انجام تحقیقات لازم به منظور همکاری و ارائه نظر مشورتی و کارشناسی در تهیه لوایح و طرح های قانونی مربوط به کار و تامین اجتماعی ، مقررات صادرات و واردات ، مالیاتها و سایر مقررات و قوانین مرتبط با صنایع و حرف ۱۳٫ ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با سازمانها و تشکل های صنفی کارفرمائی و کارگری...