کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

ارکان کانون

ارکان  کانون 

  1. مجمع عمومی
  2. هیات مدیره
  3. بازرسان

۱) مجمع عمومی :
عالی ترین رکن کانون ،مجمع عمومی است که از اجتماع نمایندگان انجمن های صنفی عضو ( اعضاء هیات مدیره ) با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میگردد.

۲) هیات مدیره :
هیات مدیره دارای ۹ عضو اصلی  است۵ نفر از انجمن های بخش صنعت و معدن ، ۴ نفر از بخش حرفه و چهار نفر بعنوان علی البدل که از بین کاندیداهای واجد شرایط با رای کتبی و مخفی اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.

۳)بازرسان :
بازرسان کانون متشکل از سه نفر بازرس اصلی ۲ نفر از بخش صنعت و معدن و یک نفر از بخش حرفه و دونفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندید های واجد شرایط عضو کانون برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *