کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

پیام هیئت مدیره کانون

(( بنام آنکه انسان را فطرت آموخت))

اکنون که با همت و تلاش تمامی اعضاء هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی و الطاف پروردگار متعال توانسته ایم جایگاه کانون را در سطح استان و ادارات و سازمانها ی مربوطه تحکیم بخشیم ؛ مصّر هستیم تا تمام توان خودرا در جهت دفاع از حقوق قانونی کارفرمایان بکار بسته و از هیچ تلاشی جهت تحقق کامل این خواسته فرو گذار نخواهیم بود. جهت دستیابــی به این هدف ضرورت ایجاد ارتباط دو طرفه فی ما بین بخوبـی احساس می شود. کانون کارفرمایان به همین دلیل اقدام به طراحی و ایجاد سایت کانون به آدرس www.QazvinKarfarma.com نموده تا از یک طرف با انتشار آخرین اخبار ، آئین نامه ها و بخش نامه ها و گزارش عملکرد خود و دریافت نظرات و مشکلات و همچنین مطالبات کارفرمایان محترم از طرف دیگر با استفاده از خرد جمعی و تعامل دوسویه شاهد رفع مشکلات و معضلات بازار کسب و کار باشیم در پایان ضمن آرزوی موفقیت کارفرمایان عزیز ، فعالان بخش صنعت ، معدن ، حرفه دست یاری همه علاقمندان فعالیت و همکاری در این بخش را به گرمی می فشاریم و انتظار کمک و همیاری تلاشگران تولید و سازندگی را در پیمودن این مسیر داریم .

دبیر هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی  استان قزوین
رضا میرزاخانی