کانون انجمن های صنفی کارفرمایی قزوین www.qazvin-karfarma.com

اخبار و تازه ها

ارسال شده توسط در مرداد ۸, ۱۳۹۹

نشست آقای مهندس آهنگریان رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان قزوین  با نمایندگان بند۳ هیات های حل اختلاف...

ادامه نوشته

وظایف و اختیارات

ارسال شده توسط در مهر ۴, ۱۳۹۸

...

ادامه نوشته

بخشنامه ها

ارسال شده توسط در دی ۳۰, ۱۳۹۸

  آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی...

ادامه نوشته

کانون

ارسال شده توسط در مرداد ۸, ۱۳۹۹

نشست آقای مهندس آهنگریان رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان قزوین  با نمایندگان بند۳ هیات های حل اختلاف...

ادامه نوشته

نوشته های اخیر

نشست کانون کارفرمایان با نمایندگان بند۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی

نشست آقای مهندس آهنگریان رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان قزوین  با نمایندگان بند۳ هیات های حل اختلاف...

حضور نمایندگان رزمایش مومنانه و همدلی مواسات با نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان قزوین

  در راستای ایجاد تعامل و هم افزایی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جلسه ای با حضور نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان و نمایندگان رزمایش مومنانه و همدلی مواسات  روز دوشنبه ۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۷/۳۰در دفتر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان برگزار گردید....

چهل و هفتمین جلسه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین

    چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره و بازرسین کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان قزوین مورخه ۹۹/۳/۱۱ ساعت ۱۸/۳۰ در دفتر کانون برگزار...